1/2016

Online časopis pre slovenské deti žijúce v zahraničí

                      Ceruzky vo svete č. 1/2015

Milé deti, zapojte sa do našej súťaže – a zašlite nám mailom správne vyplnené dotazníky.

Na webovej stránke časopisu postupne uverejníme sériu kvízov, ktoré sú zamerané na čítanie s pochopením a gramatiku. 


 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!VYHRAJ: týždenný pobyt na Slovensku: 


zo správnych odpovedí vyžrebujeme v každom 


kvíze 10 účastníkov!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! SÚŤAŽ S ČASOPISOM CERUZKY VO SVETE 1/2016 

pre zahraničných Slovákov - žiakov 1. a 2. stupňa  

pre jednotlivcov alebo skupiny

Medzinárodné tábory, ktoré organizuje Metodické centrum Univerzity Mateja Bela pre Slovákov žijúcich v zahraničí

- Letná škola tradičnej kultúry regónov Slovenska, 3.júla – 10. júla 2016, Zuberec

Letná škola mladých výskumníkov – po lokalitách UNESCO, 30.júla – 7.augusta 2016, Liptovský JánODPOVEDZ správne na naše otázky a správne odpovede nám zašli do 10.6.2016 


Časopis je na stiahnutie dole na konci stránkySprávne odpovede zašli na našu adresu: 
( nezabudni vyplniť svoje meno a priezvisko, vek, mesto, štát  a mailovú adresu)

V prípade skupín a kolektívov: priložte zoznam detí

iseia.projekty@gmail.com


 

Klikni na súbory dole, kde nájdeš: 

                                           - časopis Ceruzky vo svete 1/2016 
   
                                 
Comments