CERUZKY vo svete

CERUZKY VO SVETE

online časopis pre slovenské deti v zahraničí

ISSN : 2418-4012


Písali o  nás: 

Úrad Slovákov žijúcich v zahraničí: 

1/2015       2/2015           3/2015       4/2015 


V Srbsku: CeruzkyĊ
Jarmila Buchova,
9. 10. 2016, 11:38