Redakčná rada

Časopis vydáva: 

ISEIA - International Slovak Educational Institution and Association
 
ISEIA -  Medzinárodný inštitút a asociácia slovenských  vzdelávacích centier 

sídlo asociácie: L-8273 MAMER, Luxemburg, Registračné číslo: F 10260

web: http://www.iseia.eu/Šéfredaktorka:

Jarmila Buchová, Nemecko

 

Redakčná rada:

Betka De la Boure, Francúzsko,

Kristína Domáňová, Island,

Dana Klampárová, Anglicko

Karin Koštialová, Anglicko

Inga Sivčová-Kuzma, USA

Inga Slaninková, Slovensko

Mária Pacherová, Írsko

Monika Polakovičová, Anglicko

Anka Pomichal, Anglicko

Darina Schartman, Švédsko

Dagmara Smalley, Anglicko 

Alena Susková, Anglicko


Comments