CERUZKY vo svete

online časopis pre slovenské deti v zahraničí                              

ISSN : 2418-4012

Vydáva:

ISEIA - International Slovak Educational Institution and Association

ISEIA - Medzinárodný inštitút a asociácia slovenských vzdelávacích centier

http://www.iseia.eu/

http://www.iseia.eu/

Partneri projektu:  

Ahoj, milá kamarátka,

Ahoj, milý kamarát, 

v decembri sa naše slovenské vzdelávacie centrá vo svete usilovne pripravovali na príchod Mikuláša a Vianoc. O tom, ako prípravy prebiehali nám napísali deti a pani učiteľky slovenčiny zo slovenských vzdelávacích centier z Anglicka, Chorvátska, Belgicka, Francúzska, Nemecka, Švajčiarska, Talianska a aj spoza oceánu – z Austrálie, Ameriky a Kanady.

V tomto čísle nájdeš reportáže centier z vianočných a mikulášskych stretnutí a besiedok, výtvarných dielní, divadelnej dielne Betlehemská hviezda a dielní na výrobu adventných vencov. Slovenské vzdelávacie centrum Zvonček Mníchov pripravilo aj tento rok súťažný online adventný kalendár Zvonček 2023. Výstupy si môžeš pozrieť na Youtube kanáli.

V časopise nájdeš aj linky na pracovné listy, ktoré pre deti pripravili pani učiteľky rôznych vzdelávacích centier. Informácie o aktuálnych súťažiach sú na webovej stránke.

Náš spoločný vianočný a novoročný pozdrav nájdeš na našom YouTube kanáli.

Želáme Vám šťastný Nový rok 2024!


Pri čítaní časopisu, pri riešení úloh a počúvaní rozhovorov Ti prajem veľa zábavy!

                                                                                                                                       Ceruzka Zuzka

PRELISTOVAŤ 2-2017

PDF NA STIAHNUTIE

 PRELISTOVAŤ 3-2017 

PDF NA STIAHNUTIE

Svetový slovenský kalendár

  Časopis Slovensko 2/2016

 V Srbsku: Ceruzky