CERUZKY vo svete

online časopis pre slovenské deti v zahraničí                              

ISSN : 2418-4012

Vydáva:

ISEIA - International Slovak Educational Institution and Association

ISEIA - Medzinárodný inštitút a asociácia slovenských vzdelávacích centier

http://www.iseia.eu/

http://www.iseia.eu/

Partneri projektu:  

Ahoj, milá kamarátka,

Ahoj, milý kamarát, 

som ceruzka Zuzka a pripravujem pre teba časopis o slovenských vzdelávacích centrách a školách vo svete. 

Naše slovenské centrá a školy vyučujú deti našich krajanov - Slovákov žijúcich v zahraničí. Okrem vyučovania usilovne pripravujú rôzne akcie pre deti: Fašiangy, Veľká noc, Medzinárodný deň materinského jazyka, Marec - mesiac knihy, Deň detí, Mikuláš,  Vianoce a iné. O tom, ako prípravy prebiehajú nám vždy deti a ich pani učiteľky napíšu. 

Môžeš si prečítať reportáže zo slovenských vzdelávacích centier a škôl z Anglicka, Chorvátska, Belgicka, Francúzska, Nemecka, Švajčiarska, Talianska, Turecka, Ukrajiny a aj spoza oceánu – z Austrálie, Ameriky a Kanady. Kontakty na tieto centrá sú na webovej stránke: https://www.iseia.eu/zoznam-centier

V časopise nájdeš aj linky na pracovné listy a rôzne súťaže, ktoré nájdeš na našej webovej stránke:  https://www.iseia.eu/sutaze

Pri čítaní časopisu, pri riešení úloh a počúvaní rozhovorov Ti prajem veľa zábavy!

                                                                                                                                 Ceruzka Zuzka

PRELISTOVAŤ 2-2017

PDF NA STIAHNUTIE

 PRELISTOVAŤ 3-2017 

PDF NA STIAHNUTIE

Svetový slovenský kalendár

  Časopis Slovensko 2/2016

 V Srbsku: Ceruzky