RUBRIKY

psychologická poradňa zameraná na problémy deti, rodičov a učiteľov žijúcich v zahraničí.

Autorky rubriky:

Jarmila Buchová, Nemecko

Kristína Domáňová, Island - Švajčiarsko - Nemecko - Slovensko

Rubriku odborne vedie

  • pani psychologička Lenka Ciglanská


rubriku vedie Ingrid Slaninková, redaktorka Slovenského rozhlasu

Bábiky Janka a Maťko cestujú po slovenských vzdelávacích centrách, víkendových školách a základných školách po svete