INFO pre autorov

Príspevky na mail: slovencina.iseia@gmail.com

ŠTRUKTÚRA ČASOPISU:

A. Téma čísla: interaktívna časť

- aktuálne témy daného štvrťroka (priebežné vypracovanie pre žiakov - tajničky, čítanie s porozumením a pod. )

B. Pravidelné rubriky

VUP Vlastiveda-umenie-prírodoveda

Fotopríbeh

Zápisník cestovateľov

Medzinárodná kuchyňa

Zvuková pohľadnica

Fonetické okienko

Poradňa a iné....

C: Materiál na vyučovanie

Zaujímavé spracovanie obsahu vyučovania: návrh hodiny s fotkami, postupy kreatívneho spracovania tém vyučovania a pod. Podeľte sa s prípravou hodiny, ktorú by mohli zrealizovať aj v iných centrách.

D: Kalendár akcií: zo života centier: významné sviatky v kalendári a zaujímavé akcie pre deti,

CIEĽOM ČASOPISU je prezentovať deťom Slovákov žijúcich v zahraničí :

1. hravou formou slovenčinu - slovenský jazyk a kultúru: gramatiku slovenského jazyka, vlastivedu a prírodovedu, slovenskú ľudovú kultúru a tradície (tajničky, hádanky, riekanky, básničky...),

2. prácu a aktivity slovenských vzdelávacích centrách v rôznych krajinách.

Autormi sú učitelia a deti. Ide v prvom rade o prezentáciu vlastnej tvorby. V prípade citácií cudzích prác prosím VŽDY dodržiavať zákon o duševnom vlastníctve - a teda PRAVIDLÁ CITÁCIE a legálnosti.

Priama reč: http://slovencina.vselico.com/priamarec.html

Databáza obrázkov na sťahovanie, ktoré sú zadarmo a môžu sa bezplatne publikovať:

http://www.webhostingy.sk/blog/kde-hladat-obrazky-pre-web-alebo-blog-zn-legalne-a-zadarmo/

CITÁCIE:

Kniha:

Priezvisko, M.: Nazov knihy, Vydavatelstvo, rok. ISBN s. xx

Casopis:

Priezvisko, M.: Nazov prispevku. In: Nazov casopisu, cislo/rok. ISSN s. xx

Internetovy zdroj – vzdy s datumom:

Web stranka:

www. nazov .sk, (online, cit. X.X.2015)

Dokument – ktory ma nazov a autora – z webu:

Priezvisko, M.: Nazov prispevku. in: www.... (online, cit. X.X.2015), s. xx