1/2016

Online časopis pre slovenské deti žijúce v zahraničí

Ceruzky vo svete č. 1/2015

Milé deti, zapojte sa do našej súťaže – a zašlite nám mailom správne vyplnené dotazníky.

Na webovej stránke časopisu postupne uverejníme sériu kvízov, ktoré sú zamerané na čítanie s pochopením a gramatiku.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!VYHRAJ: týždenný pobyt na Slovensku:

zo správnych odpovedí vyžrebujeme v každom

kvíze 10 účastníkov!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

SÚŤAŽ S ČASOPISOM CERUZKY VO SVETE 1/2016

pre zahraničných Slovákov - žiakov 1. a 2. stupňa

pre jednotlivcov alebo skupiny

Medzinárodné tábory, ktoré organizuje Metodické centrum Univerzity Mateja Bela pre Slovákov žijúcich v zahraničí

- Letná škola tradičnej kultúry regónov Slovenska, 3.júla – 10. júla 2016, Zuberec

- Letná škola mladých výskumníkov – po lokalitách UNESCO, 30.júla – 7.augusta 2016, Liptovský Ján

ODPOVEDZ správne na naše otázky a správne odpovede nám zašli do 10.6.2016

1. KVÍZ

2. KVÍZ

Časopis je na stiahnutie dole na konci stránky

Správne odpovede zašli na našu adresu:

( nezabudni vyplniť svoje meno a priezvisko, vek, mesto, štát a mailovú adresu)

V prípade skupín a kolektívov: priložte zoznam detí

iseia.projekty@gmail.com

Klikni na súbory dole, kde nájdeš:

- časopis Ceruzky vo svete 1/2016