3/2015

Online časopis pre slovenské deti žijúce v zahraničí

Ceruzky vo svete č. 3/2015

Milé deti, zapojte sa do našej súťaže – a zašlite nám mailom správne vyplnené dotazníky.

Zo správnych odpovedí vyžrebujeme výhercov, ktorých odmeníme peknými slovenskými knihami.

Na webovej stránke časopisu postupne uverejníme sériu kvízov, ktoré sú zamerané na čítanie s pochopením a gramatiku.

KVÍZ 1.

Časopis je na stiahnutie dole na konci stránky