1/2015

Online časopis pre slovenské deti žijúce v zahraničí

Ceruzky vo svete č. 1/2015

Časopis je na stiahnutie dole na konci stránky.

KVÍZ S ČASOPISOM 21. februára - Medzinárodný deň materinského jazyka - International Mother Language Day - bol vyhlásený na 30. výročnej konferencii UNESCO v novembri 1999. Cieľom tohto dňa je pripomenutie, poznávanie a precvičovanie materských jazykov po celom svete.

Práve v tento deň sme odštartovali aj náš nový projekt pre slovenské deti žijúce v zahraničí: KVÍZ s časopisom Ceruzky vo svete.

Na webovej stránke časopisu postupne uverejníme sériu kvízov, ktoré sú zamerané na čítanie s pochopením a gramatiku.

Milé deti, zapojte sa do našej súťaže – a zašlite nám mailom správne vyplnené dotazníky.

1.4.2015 vyžrebujeme výhercov, ktorých odmeníme peknými slovenskými knihami.

1. KVÍZ

2. KVÍZ

Uzávierka pre všetky kvízy v tejto časti - k číslu 1/2015 - je 30.3.2015.

Vyplnené dotazníky zašli na našu adresu:

( nezabudni vyplniť svoje meno a priezvisko, vek, mesto, štát a mailovú adresu)

sloven4ina.iseia@gmail.com

Klikni na súbory dole, kde nájdeš:

- časopis Ceruzky vo svete 1/2015

- riešenia k úlohám v časopise s. 7 - 12

ČASOPIS NA STIAHNUTIE V ARCHÍVE: ARCHIV TU