KVÍZ 1

1. KVÍZ

Milá kamarátka, milý kamarát,

v prílohe DOLE nájdeš dotazník 1.KVÍZ s úlohami. Vytlač si ho a vypracuj.

V dotazníku sú uvedené čísla strán nášho časopisu Ceruzky vo svete, ktoré potrebuješ k jeho vypracovaniu.

Následne popros rodiča, aby tvoj vypracovaný dotazník zoskenoval (alebo ofotil) a zaslal do redakcie.

Uzávierka tohto 1. kvízu - k číslu 1/2015 - je 30.3.2015.

Vyplnené dotazníky zašli na našu adresu: iseia.projekty@gmail.com

(nezabudni vyplniť svoje meno a priezvisko, vek, mesto, štát a mailovú adresu)

Ak vyplníš všetky otázky správne, tvoj dotazník bude zaradený

do žrebovania o pekné slovenské knihy.

Prajem ti veľa úspechu

Tvoja kamarátka

ceruzka Zuzka